اینورتر SSInvrter جهت کنترل باز کن و جمع کن ها (پارچه,کاغذ...)

جمع کن یا Rewinder چیست؟

در این بخش برای مطرح شدن بهتر مطلب از مثالی استفاده می کنیم و به ماشین لبه بر و جمع کن کاغذ اشاره می کنیم.در این ماشین سه موتور با وظائف زیر موجود است:

موتور بازکن(Unwinder)

موتور جمع کن(Rewinder)

موتور برش(Kinfe)

موتوربازکن: متشکل از یک ترمز بادی و یک درایو است که هر دو باهم کشش کاغذ را کنترل می کنند.سهم اصلی توسط ترمز بادی جهت تضمین کشش یکنواخت رول کاغذ میباشد.وانگهی درایو زمانیکه ماشین از حرکت باز می ایستد کاغذ را کشیده نگه می دارد.

موتور برش: کاغذ وارد ماشین برش می شود.در اینجا کاغذ به رولهای کوچکتری تبدیل می شود.موتور برش کمی سریعتر از کاغذ حرکت می کند و بدین ترتیب تحت کنترل درایو برش یکنواختی تضمین می گردد

موتور جمع کن: یک دستگاه کنترل کننده دور موتور برای این دستگاه نیاز است که درایوهای بکار رفته در ماشین یک کشش موزون و یکنواخت را در هر دوری برای کاغذ ایجاد میکنند.

البته در این بخش به جمع کن کاغذ اشاره شد؛ولی به طور کلی جمع کننده های مثل جمع کن سیم،جمع کن کابل،جمع کن لوازم بسته بندی و ... نیز مد نظر می باشد.

اطلاعت بیشتر را از کارشناس سپهرصنعت بخواهید.