Back To Top

نمایندگی اینورترSSInverter

همراه گرامی از اینکه اینورتر SSInverter را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم.

شرکت سپهرصنعت صاحب امتیاز اینورتر SSInverter مفتخر است در استان های مختلف نمایندگی انحصاری جهت فروش محصولات SSInverter و همچنین عاملیت فروش در استان ها و در تهران بپذیرد.

شرایط دریافت نمایندگی و عاملیت فروش اینورتر SSInverter به شرح ذیل اعلام می گردد.

شرایط اولیه فروشگاه و شرکتهایی که تمایل
به دریافت نمایندگی انحصاری استانی دارند

 • داشتن فروشگاه و یا شرکت ثابت با فعالیت بیش از2 سال
 • آشنایی فنی لازم با اینورتر جهت انتخاب صحیح دستگاه و راهنمایی فنی بعد از فروش
 • عدم فروش برندهای دیگر اینورتر در فروشگاه یا شرکت که نمایندگی انحصاری دارد
 • پر کردن سقف خرید ماهانه به مبلغ 4 میلیارد ریال/چهارصدمیلیون تومان

توضیح : در استان تهران نمایندگی انحصاری واگذار نمی گردد

امتیازاتی که فقط شامل نمایندگی انحصاری استان ها می شود

 • پرداخت تخفیف 10 درصد از لیست قیمت اولیه
 • ارائه کلاسهای آموزشی رایـــــگان برای سه نفر از اعضای ارشد آن شرکت یا فروشگاه
 • پرداخت 50 درصد هزینه های نمایشگاه های استانــــی
 • معرفی مشتریهای آن استان به نمایندگی انحصاری و عدم فروش سپهرصنعت در آن استان

شرایط و امتیازات عاملیت های فروش (انحصاری نیست)

 • آشنایــی فنی لازم با اینورتـــر
 • رزومه فعالیت 6 ماهه با اینورترSSInverter
 • پر کردن سقف خرید 6 ماهه به مبلغ 4 میلیارد ریال

توضیح : درتمام استان ها وحتی در تهران ارائه عاملیت فروش امکان پذیر است بـه جز استانهایی که نماینده انحصاری دارد کـــه در آن صـــــورت می توانند عامـــلیت فروش را با همـــــاهنگی نماینده انحصـــاری داشته باشند


امتیازات عاملین فروش:

 • دریافت تخفیف 10 درصد از لیست قیمت اولیه
 • دریافت جوایز فروش 6 ماهه
 • ارتقا به نمایندگی انحصاری
جوایز6ماهه عاملیت ها و نماینده انحصاری
 • خرید مبلغ 500 میلیون تومان 1 درصد خرید رایگان
 • خرید مبلغ 800 میلیون تومان 2 درصد خرید رایگان
 • خرید مبلغ 1 میلیارد و 400 میلیون تومان 3 درصد خرید رایگان
 • خرید مبلغ 1 میلیارد و 900 میلیون تومان 4 درصد خرید رایگان
 • خرید مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون تومان 5 درصد خرید رایگان
مثال : 800 میلیون خرید کرده اید و 10درصـد در هنگام خریـد
 تخفیف دریافت کرده اید یعنی 720میلیون پرداخت کرده ایـد
پایان 6 ماه می توانید مبلغ 16 میلیون خرید رایگان انجام دهید
یعنی مبلغ جایزه از مبــلغ پایـــه بدون تخفیف کسر می گردد
طبق جدول هرچه میزان خرید بیشتر باشد جایــــزه نهایـــی
افزایش پیدا میکند

دسته بندی تخفیفات

شرکتهای تک فاکتوره(رسمی)                             0%
مصرف کننده با فاکتور تا 100میلیون                       3%
مصرف کننده با فاکتور 100الی 200میلیون             5%
عاملیت فروش                                                   10%
نماینده انحصاری                                                10%


در صورت تمایل فایل نامه نمایندگی را دانلود بفرمایید
 

با آرزوی بهترین ها برای شما صنعتگر گرامی

شرکت سپهرصنعت

بخش بازرگانی

Default Blue Green