Back To Top

مقاومت ترمز آلومینیومی

مقاومت ترمز آلومینیومی(RXLG)مقاومت ترمز

بررسی اجمالی محصول:

مجموعه مقاومت های آلومینیومی(RXLG) با روکشی از آلیاژ آلومینیوم طراحی شده اند.این مقاومت ها دارای ظاهری زیبا,مقاومت بالا در برابر آب و هوا و ارتعاشات در مقایسه با مقاومت ها با ساختار پورسلین می باشد.این مقاومت در دو جهت امکان بستن به بدنه تابلو را دارد.

عملکرد:

 مقاومت ترمز آلومینیومی محافظت میکند از اینوتر و درایوهای سرو در برابر بارهای الکتریکی برگشتی از اینورتر بر اثر ریجنریتیو(حالت ژنراتوری موتور) و این انرژی از طریق یونیت ترمز داخل،مقاومت تخلیه می گردد.در تجهیزات الکترونیک قدرت, به عنوان مقاومت راه اندازی, مقاومت محافظ,مقاومت محدود کننده و یا مقاومت نمونه استفاده می شود.درآزمایشات بارهای الکترونیک قدرتی به عنوان بار مقاومتی استفاده می شود.

مدار نمونه:

 

مشخصات فنی:

مقاومت و ضریب مقاومت (آزمایش زمانی انجام می شود که دما (200~25- درجه سلسیوس) باشد) : R>20Ω±260ppm/˚C R≤20Ω,±400ppm/˚C
حداکثر دمای سطح :در صورتی که ابعاد روکش آلومینیومی3*300*300 میلی متر باشد؛آنگاه دمای سطح باید کمتر از 375 درجه سلسیوس باشد.
زمان اضافه بار: 10 مرتبه,هر مرتبه به مدت 5 ثانیه می تواند شوک الکتریکی را تحمل کند.این شوک الکتریکی در مقدار مقاومت تغییر ایجاد  می کند.(ΔR≤±2%R+0.05Ω
مقاومت عایق : R≥100MΩ1min DC 1000V
ولتاژ مقاومت عایق(بدون صدمه قابل مشاهده است، بدون شکست جرقه): ΔR≤±0.1%R+0.05 AC 3000V 5S
ولتاژ قاب تحمل 1000VAC
قدرتترمینال : 45N 30S
قدرت مقاومت : 200N 30S
مقاومت در برابر ارتعاشات :‌ΔR≤±0.1%R+0.05Ωf:5-200Hz a=1g X.Y.Z All2h
مقاومت در برابر حرارت : (سطح خارجی بدون تغییر رنگ و آسیب) 350 2hours
شوک حرارتی :‌-55C The 15min
مقاومت در برابررطوبت : ΔR≤±5%R+0.05Ω
مقاومت عایق 10MΩDC100 40 95%RH 500hours
طول عمر: تحمل بارΔR≤±(5%R±0.05Ω)100% 

درجه حرارت سطح:

مقاومت ترمز سرامیکی

منحنی بار لازم:

مقاومت ترمز سرامیکی

استاندارد: GB/T5729-1994


ابعاد:

PictureA

PictureB


کدشناسایی محصول:

Default Blue Green